Parametry
 
 
Následující parametry se píší na příkazové řádce DOSu za DOOM.EXE ( DOOM2.EXE ), IPXSETUP, SERSETUP, atd.
 
Např.: doom2 -deathmatch -nodes 4 -deathmatch -nomonster -warp 01 -config xxx.cfg
Spustí DOOM2, deathmatch pro 4 hráče, bez monster, map01 a použije náhradní nastavení xxx.cfg
 
-devparm
vývojový mód ( možnost típat obrazovku do PCX )
-watch
demo režim
-playdemo soubor
přehraje demo ( soubor uvést bez přípony LMP )
-timedemo soubor
přehraje demo ve zrzchleném režimu ( soubor uvést bez přípony LMP ) více v sekci Víte že...
-record filename
provede záznam hry do souboru LMP ( v názvu neuvádět příponu LMP )
-maxdemo XXX
Určuje maximální délku nahrávaného dema, kde za XXX dosadíte délku
dema v Kb.
-record <filename> -maxdemo xxx
-nodraw
používá se ve spojení s -timedemo nebo s -playdemo
-noblit
používá se ve spojení s -timedemo nebo s -playdemo
-port X
použije alternativní port X pro síť
-nodes X
počet uzlů, tzn.: počet hráčů kde X je číslo 1-4
-drone
???
-cdrom
tento parametr vytvoří ( jestli již neexistuje ) nový adresář C:\DOOMDATA, kde pak ukládá nastavení, pozice, atd. Tetno příkaz využijete např. když máte BOOM na nějakém CD disku nbo někde kde není možný zápis na disk.
-net
použití ve spojeni s parametry -left a -right.
Př.: Jsou-li 3 počítače vedle sebe napište na levém doom -net 3 -left,
na prostřední doom -net 3 a na pravé doom -net 3 -right.
Na prostředním monitoru bude normální pohled, na levém pohled o 90 stupňů
doleva a na pravém pohled o 90 stupňů do prava.
-deathmatch
nastavý deathmatchový způsob hry ( standartně se spustí kooperativa )
-respawn
obnovování monster
-altdeath
zabezpečí obnovování zbraní a věcí v Deathmatche
-deathmatch -altdeath
-nomonsters
hra poběží bez monster. Pouze Deathmatch.
-timer X
způsobí, že po uplynutí X minut hraní se spustí další level. Platí pouze pro
Deathmatch.
-warp XY
V DOOMu spustí X epizodu ( 1-3 ),Y mapu ( 1-9 ).
V DOOMu 2 spustí mapu XY ( číslo 1-32 )
-skill X
nastaví obtížnost X ( 1-4 )
-episode X
spustí X epizodu ( 1-3 )
-config filename.ext
spustí hru s náhradním nastavením filename.ext (jakákoliv přípona )
-loadgame X
nahraje uloženou pozici DOOMSAVx.DSG
-debugfile
???
-file wadfile.WAD
spustí hru se soubore PWAD
-nojoy
vypne použití joysticku
-nomouse
vypne použítí myši
-nosound
vypne zvuky
-nosfx
vypne zvukové efekty
-nomusic
vypne hudbu
-turbo 250
nastaví rychlejší běhání
 

aboutvite, ze...tipy&trikycheatyparametryhudbadefault.cfgovladanimapymonstersitemszbranepribeh